Gislehälsan vårdcentral = Patienten i centrum

 

Gislehälsan ingår i vårdval i Jönköpings län.  På mottagningen bedrivs både akuta som tidsbeställda läkarbesök, sjuksköterskemottagning, diabetesmottagning, KOL/astmamottagning, vaccinationsmottagning, psykosocialmottagning och arbetsterapimottagning.

Vi samarbetar med fysioterapeut  på Gislaveds Fysiotek på Köpmangatan 18, tel: 0766-782 995.

Vårt mål att ge dig en god och säker vård med hög tillgänglighet och fast läkarkontakt. Vi arbetar med patienten i centrum.