Patientavgift


Läkarbesök                                                                                                   250 kr

Barn och ungdomar under 20 år samt äldre patienter över 85 år               0 kr

Sjuksköterskebesök                                                                                    250 kr

Sjukgymnastbesök                                                                                       250 kr

Arbetsterapeutbesök                                                                                   250 kr

Kuratorbesök                                                                                                250 kr

Provtagning utan läkarbesök                                                                      100 kr

Förnya recept utan läkarbesök                                                                   100 kr

Vaccination                                                                                                  250 kr (vaccinkostnad tillkommer)

Om du uteblir från bokat besök, får du en faktura inklusive fakturaavgift.  Vid beställd tolk får du även faktura på tolkarvodan även om du har frikort.